NEXTCLOUD, zabezpečené dáta vo vlastnom úložisku a vo vlastnom cloude. Absolútna kontrola a spoľahlivá IT architektúra, garantovaný prístup k dátam cez 3 fyzické brány. ISO 27001.